Consultancy

Consultancy

Stel u wilt uw telefoniebeleid herzien om het beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. Een ingewikkelde klus, waarbij de discussie niet zelden verzandt in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de beschikbare devices. Trivadi helpt u bij het bepalen van uw telefoniebeleid, bezien in het licht van uw organisatiestrategie.

Samen met u bekijken we welke onderwerpen belangrijk zijn in uw organisatie. Wordt er veel plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt? Hoe zwaar weegt de bereikbaarheid? Hoe is de beheer- en serviceorganisatie ingericht? Ligt de focus op kosten, kwaliteit of bereikbaarheid? Wie zijn de gebruikers en op welke manier gebruiken zij? Spelen er bijzondere issues op het gebied van beveiliging of beheer?

Strategisch adviesrapport

Onze aanbevelingen bespreken we aan de hand van een strategisch adviesrapport en/of uitvoeringsplan. Hierin benaderen we uw telefonie als product binnen uw bedrijfsvoering en maken we de vertaalslag van business naar techniek en andersom. De gewenste ontwikkelingen plaatsen wij in een roadmap zodat raakvlakken van diensten goed zichtbaar zijn.

Onze ondersteuning is breed en volledig op het gebied van:

  • Tijdelijk Productmanagement
  • Strategisch beleid en marktontwikkelingen
  • Opzetten regie rondom telefonie
  • Opstellen businesscase (dubbel)
  • Transformatieopdrachten naar een nieuwe telefonieoplossing
  • Opstellen business case telefonieprojecten
  • Inkoopbegeleiding (Europese aanbestedingen)
  • Opstellen telefoniebeleid
  • Contractevaluaties en –controles

Terug naar diensten